Пређи на главни садржај

. Iz Hronika

Odlomak.

Napisano 27.11.2021.

***

Da li u ovom trenutku postoji važnija i usijanija pozicija u državi od pozicije ministra za zaštitu životne sredine? Naši gradovi u poslednje dve godine redovno iskaču na listama najzagađenijih gradova na svetu, često zauzimajući prva tri mesta. Da li je to sportska disciplina u kojoj želimo da usavršavamo i zlatna medalja kojoj stremimo?


Neophodno je da se s vremena na vreme upitamo o sopstvenim kompetencijama, bez obzira na posao koji obavljamo. Prirodno je pitati se, a sa druge strane pitanje je i časti. Ne mora sve biti onako kako izgleda. Recimo to ovako: kada brod tone, i kapetan pritrči u susret nekom bedniku, pa kaže: Izuzetno cenim tvoje sposobnosti, tvoje vrline, kao i sposobnost donošenja važnih odluka, te iz tih razloga te imenujem za kapetana. Pa svoju kapu natakne tom sirotanu na glavu, i dok ovaj zbunjeno trepće, bivši kapetan trči prema spasilačkom brodu. Dakle, bivši kapetan ne ukazuje čast, već osuđuje na utopljenje.


Kako drugačije tumačiti činjenicu da se na poziciji ministra nalazi osoba sa završenom ekonomijom na Megatrend univerzitetu? Zar nemamo univerzitetski obrazovanih ekologa našireg spektra? Baš ni jednog?


Postoji i pitanje koje se odnosi na smer. Ministar zaštite životne sredine treba da zastupa interese zaštite životne sredine prema državi, a ne obratno. On, ona, ono (pišem u univerzalnom ključu) ne sme biti primarno predstavnik države prema pitanjima ekologije. U suprotnom, eko sistem vlasti je potpuno izbačen iz ravnoteže.


Čitajući tekstove sa sajta Ministarstva za zaštitu životne sredine, pronalazim Prvi nacrt zakona o kontroli opasnosti od velikih udesa koji uključuju opasne supstance. Posebno mi privlači pažnju Član 5. 


Prenosim ga u celosti:


Izuzeci od primene

Član 5.

Odredbe ovog zakona ne primenjuju se na:

1) vojna postrojenja ili skladišta;

2) opasnosti prouzrokovane jonizujućim zračenjem koje potiče iz supstanci;

3) transport opasnih supstanci drumskim, železničkim i unutrašnjim plovnim putevima, morem ili vazduhom, kao i direktno povezano privremeno skladištenje, uključujući utovar, istovar i transport iz jednog u drugo prevozno sredstvo na dokovima, pristaništima ili ranžirnim stanicama, izvan kompleksa;

4) transport opasnih supstanci cevovodima, uključujući pumpne stanice, izvan kompleksa;

5) eksploataciju, i to: istraživanje, vađenje i preradu minerala, u rudnicima i kamenolomima, uključujući i putem bušotina, osim na komplekse navedene u članu 4. stav 2. ovog zakona;

6) istraživanje i eksploataciju minerala na moru, uključujući ugljovodonike;

7) skladištenje gasa u podzemnim lokacijama na moru, uključujući kako lokacije namenjene skladištenju, tako i lokacije u kojima se sprovodi istraživanje i eksploatacija minerala, uključujući ugljovodonike;

8) deponije otpada, uključujući podzemna skladišta otpada, osim na komplekse navedene u članu 4. stav 2. ovog zakona.


Prvi nacrt zakona o kontroli opasnosti od velikih udesa koji uključuju opasne supstance, str. 4


Budući da se pominje u citiranom tekstu, dodaću i da je član 4. stav 2. Predloga ovog zakona sledeći:

2) lokacije hemijskih i termičkih postupaka prerade otpada i skladištenja u

vezi sa tim postupcima, a koji uključuju opasne supstance;


 Prvi nacrt zakona o kontroli opasnosti od velikih udesa koji uključuju opasne supstance, str. 3


Da li sam pročitao reč more? Odakle je ovo prepisano i s kog jezika prevedeno? Ili, možda autori misle na Jonsko more preko Albanije ili Jadransko preko Hrvatske ili Crne Gore. Ima li Srbija nekakav izlaz na more koji treba da obuhvati ili izuzme u svojim zakonima?


Interesantno je da su izuzeta vojna postrojenja, transport (od velikih udesa, zanimljivo), ali ono što mi je posebno privuklo pažnju je i tačka 5, na osnovu koje delovanje ovog zakona izuzima eksploataciju, i to: istraživanje, vađenje i preradu minerala, u rudnicima i kamenolomima, uključujući i putem bušotina, odnosno sve ukazuje na jednu litijuma gladnu kompaniju. Koliko je zakona usvojeno u poslednje dve nedelje koji tangiraju Rio Tinto?


Dok Ministarka čeka studiju, kompanija kupuje zemljište i utiče na izmene infrastrukture.


Budući da je Vlada Republike Srbije izglasala zakone o referendumu i eksproprijaciji, danas je počela blokada puteva širom zemlje. Kako ne vidim mogućnost da je u uslovima ignorisanja moguć dijalog, čini se da drugog rešenja i nema.


Do tada, kao što je uostalom slučaj i sa litijumom, zemaljski dani teku pod zemljom.

(753)