недеља, 15. април 2012.

VI - Deset improvizovanih soneta za Danijelu

Download

VI - Deset improvizovanih soneta za Danijelu
Ivan Čkonjević - električna gitara
Danijela Birta - omot
Snimljeno 9.2.2012. u Novom Sadu.

LI (2:40)
LII (2:13)
LIII (2:22)
LIV (2:21)
LV (2:27)
LVI (2:08)
LVII (2:13)
LVIII (2:10)
LIX (2:12)
LX (2:08)