понедељак, 30. април 2012.

Snimak sa performansa poetske zvučnosti "Pesma nad pesmama"U okviru manifestacije Poezija u kući #17 (Novi Sad, Omladinski Centar CK13 - 28.4.2012.) održan je performans "Pesma nad pesmama".
Snimatelj: Dimitrije Jakovljević

“Pesma nad pesmama”, performans poetske zvučnosti Ivan Čkonjević
Opis:
Performans se dešava u tri faze:
I - Objašnjenje
II - Čitanje
III- Slušanje / Reprodukcija snimka
Svako od prisutnih učestvuje čitajući izabranu pesmu. Pesmu svako bira prema svojim afinitetima i ne postoje nikakva organičenja pri izboru. Čita se u glas.
Zvuk se snima preko jednog dinamičkog mikrofona. Poželjno je da čitači budu na približno jednakoj udaljenosti od mikrofona.
Objašnjenje:
Akcenat ovog performansa nije na poeziji, nije ni na lingvističkoj elokvenciji, već tretirajući čitanje poezije kao zaseban izvor zvuka - akcenat stavljam isključivo na zvučnost.
Kolektivnim čitanjem stvara se “poetski” žamor lišen svake sadržajnosti. Huk glasova, po slušanju, ne komunicira (u klasičnom jezičkom smislu) sa slušaocem/čitačem.
Iz žamora pojedinac (čitalac/slušalac) ne može prepoznati pesme koje su čitali drugi ljudi. Verovatno, naknadno slušajući, ta osoba ne može slušno izdvojiti ni pesmu koju je sama čitala, ali ipak u tom žamoru se nalazi izabrana pesma svakog od učesnika performansa.