понедељак, 13. децембар 2010.

Recenzija albuma "Bardo.Vertep." u VZLET-u


Vladimir Lenhart je napisao recenziju albuma "Bardo.Vertep." i recenziju nastupa na Ambush festivalu.