Koncerti, nastupi / Concerts

15.5.2019. Ring Ring: Esej o mikrofoniji (Igor Čubrilović, Igor Štanglicki i Ivan Čkonjević)




7.3.2019. Improstor #107
Nastupili su Dronkestar i Milan Milojković i Ivan Čkonjević.